Logistyka – co to jest i jakie są jej rodzaje?

Logistyka jest kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw, który ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną, koszty oraz satysfakcję klienta. Jest to złożona dziedzina, obejmująca procesy planowania, realizacji i kontroli przepływu oraz magazynowania surowców, półproduktów, gotowych wyrobów i informacji z nimi związanych. Celem logistyki jest maksymalizacja efektywności przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Definicja logistyki. Co to jest logistyka?

Logistyka, zgodnie z definicją przedstawioną przez Council of Logistics Management z 1992 roku, jest procesem planowania, realizacji, i kontrolowania przepływu oraz składowania surowców, materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, usług, oraz odpowiednich informacji od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji. Ma to na celu zaspokojenie wymagań klientów. To podejście podkreśla znaczenie efektywności ekonomicznej i sprawnego przepływu w całym łańcuchu dostaw, wewnętrznie i zewnętrznie w organizacji, aby sprostać oczekiwaniom klienta​.

Mówiąc inaczej, logistyka obejmuje procesy zarządzania przepływami towarów, usług i informacji wewnątrz organizacji oraz między nią a jej środowiskiem zewnętrznym. Integralną częścią logistyki jest zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management – SCM), które rozszerza zakres logistyki na cały proces tworzenia wartości – od dostawców surowców, przez producentów, hurtowników, detalistów, aż po końcowego konsumenta.

Jaki jest cel logistyki?

Celem logistyki jest zapewnienie odpowiedniego produktu, we właściwym miejscu i czasie, w optymalnej ilości i jakości, przy minimalnych kosztach, z korzyścią dla całego łańcucha dostaw. Każda firma logistyczna powinna dążyć do zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy obsługi klienta oraz zniwelowania niepotrzebnych kosztów i zasobów, jednocześnie podnosząc konkurencyjność firmy.

Co to jest proces logistyczny?

Proces logistyczny obejmuje wszystkie działania związane z przepływem towarów i informacji, od dostawców poprzez produkcję aż do klienta końcowego. Obejmuje to zarządzanie zakupami, zarządzanie zapasami, transport, magazynowanie, przetwarzanie zamówień oraz dystrybucję. Jest to zintegrowany proces mający na celu efektywne i skuteczne zarządzanie przepływami w łańcuchu dostaw.

Rodzaje logistyki

  1. Logistyka zaopatrzenia – obejmuje planowanie, realizację oraz kontrolę przepływu materiałów i surowców do produkcji. Celem logistyki zaopatrzenia jest zapewnienie dostępności odpowiednich materiałów we właściwym czasie i miejscu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
  2. Logistyka produkcji – obejmuje wszystkie aspekty związane z planowaniem produkcji, zarządzaniem zapasami w procesie produkcyjnym, harmonogramowaniem pracy oraz optymalizacją przepływu materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa. Logistyka produkcji skupia się na zarządzaniu i optymalizacji przepływu materiałów i informacji wewnątrz procesu produkcyjnego.
  3. Logistyka dystrybucji – skupia się na dostarczaniu gotowych produktów do końcowego odbiorcy, włączając w to zarządzanie siecią dystrybucji, planowanie tras dostaw, zarządzanie magazynami i przetwarzanie zamówień. Celem logistyki dystrybucji jest dostarczenie produktów do klienta w jak najszybszy, najtańszy i najbezpieczniejszy sposób.
  4. Logistyka zwrotna (reverse logistics) – dotyczy procesów związanych z powrotem produktów od klienta do producenta lub dystrybutora, w tym zarządzanie zwrotami, recyklingiem, sortowaniem, magazynowaniem i utylizacją. Celem jest zapewnienie sprawnego przepływu towarów pomiędzy krajami przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z tym związanych.
  5. Logistyka międzynarodowa – obejmuje zarządzanie przepływem towarów przez granice międzynarodowe, w tym import, eksport. W logistyce międzynarodowej ważna jest także znajomość przepisów celnych i zarządzanie ryzykiem.
  6. E-logistyka – zakłada wykorzystanie technologii cyfrowych do optymalizacji procesów logistycznych, w tym systemów zarządzania magazynem (WMS), systemów zarządzania transportem (TMS) i systemów ERP. Celem jest zapewnienie szybkiej i sprawnej dostawy zamówień internetowych do klienta.
  7. Logistyka miejska – dotyczy optymalizacji dostaw i usług logistycznych w obszarach miejskich, mając na uwadze ograniczenia przestrzenne, środowiskowe i ruch drogowy. Celem logistyki miejskiej jest m.in. zmniejszenie emisji spalin i korków ulicznych.
  8. Logistyka zrównoważona – koncentruje się na minimalizowaniu wpływu działalności logistycznej na środowisko, promując ekologiczne praktyki transportowe, zmniejszanie emisji CO2 i optymalizację zużycia zasobów. Zrównoważona logistyka promuje m.in. stosowanie ekologicznych środków transportu i opakowań.
  9. Logistyka humanitarna – obejmuje zarządzanie łańcuchem dostaw w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne czy konflikty zbrojne, z naciskiem na szybką i skuteczną pomoc dla poszkodowanych.
  10. Logistyka obronna – specjalistyczny rodzaj logistyki skupiający się na potrzebach wojskowych, w tym na zaopatrzeniu, transporcie, utrzymaniu sprzętu wojskowego oraz wsparciu operacji.

Wyzwania i przyszłość logistyki

Współczesna logistyka stoi przed szeregiem wyzwań, takich jak zmiany w środowisku biznesowym, rosnące oczekiwania klientów, konieczność redukcji wpływu na środowisko czy potrzeba integracji z rozwijającymi się technologiami. Przyszłość logistyki będzie kształtowana przez dalszą cyfryzację, automatyzację procesów, wykorzystanie analizy dużych zbiorów danych (big data) oraz rozwój zrównoważonych praktyk operacyjnych. Wdrażanie innowacyjności w przedsiębiorstwach logistycznych to podstawowe wyzwanie również takich firm jak nasza.

Logistyka jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa, umożliwiającym skuteczne zarządzanie przepływem towarów i informacji. Rozumienie różnych rodzajów logistyki oraz wyzwań z nimi związanych jest kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz zbudowania odpornego i elastycznego łańcucha dostaw. W miarę rozwoju technologii i zmian w otoczeniu biznesowym, zarządzanie logistyką będzie ewoluować, oferując nowe możliwości dla efektywności, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Ewolucja zresztą dzieje się na naszych oczach, kiedy to do rodzajów logistyki możemy dopisać np. e-logistykę czy zrównoważoną logistykę, które kilkadziesiąt lat temu de facto nie istniały.

Podziel się na:
Szukasz wsparcia logistycznego, outsourcingu magazynowego lub fulfillmentu?

Napisz do nas lub zadzwoń – wybierzemy najlepsze rozwiązanie
dla Twojego biznesu i przygotujemy bezpłatną wycenę.

Powiązane wpisy

hub logistyczny

Co to jest hub logistyczny?

Logistyka odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnego przepływu towarów od producenta do konsumenta. Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz bardziej skomplikowane, szczególnie

Czytaj więcej...